Najpierw trzeba doprowadzić do domu wodę, potem – poprowadzić rury do poszczególnych baterii i zdecydować, czy woda wymaga uzdatniania. Możliwości są dwie – podłączenie domowej instalacji do sieci wodociągowej lub wykopanie własnej studni. O sposobie zaopatrzenia domu w wodę decydują warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Instalacja wodociągowa obejmuje przewody rozprowadzające wodę od zaworu głównego za wodomierzem do punktów czerpalnych. Ze względu na sposób prowadzenia przewodu na instalację z dolnym lub górnym rozdziałem wody. Natomiast ze względu na temperaturę rozróżniamy instalacje wody zimnej i instalację wody ciepłej. Ponadto instalacje wewnętrzne można podzielić na instalacje z miejscowym (indywidualnym) przygotowaniem ciepłej wody oraz centralnym przygotowaniem ciepłejwody.
Ze względu na wymagane ciśnienie wody, instalacje mogą być zasilane bezpośrednio z przewodu wodociągowego sieci miejskiej (osiedlowej) oraz zasilane z zastosowaniem dodatkowego podnoszenia ciśnienia wody.
Ze względu na liczbę stref zasilania: jednostrefowe, dwustrefowe i wielostrefowe.

W instalacjach rozprowadzających wodę zimną lub ciepłą można wyróżnić elementy:
– przewody rozdzielcze,
– piony,
– połączenia do punktów czerpalnych.
Zadaniem instalacji wewnętrznej jest doprowadzenie wody do punktów czerpalnych. Wielkość i rozległość instalacji zależy od ilości i rozmieszczenia punktów czerpalnych.  W podstawowym układzie instalacji w budynku zasilanym w wodę bezpośrednio z centralnej sieci wodociągowej stosuje się dolny rozdział wody. Oznacza to, że przewody rozdzielcze prowadzone są pod stropem piwnicy budynku. Przewody te zazwyczaj składają się z głównego przewodu podwieszonego pod stropem korytarza piwnicy i odcinków przewodów odchodzących od przewodu głównego do pionów. Kształt w planie zależy od lokalizacji pionów w planie budynku.  Przewody rozdzielcze powinny być wykonane z minimalnym spadkiem, tak aby wydzielające się powietrze mogło przedostać się do pionów i być usunięte przy czerpaniu wody z instalacji armaturą czerpalną.
Lokalizacja pionów zależy od sposobu rozwiązania wyposażenia sanitarnego (łazienek,
ustępów i kuchni) budynku. Piony mogą obsługiwać całe mieszkania (jeden pion wspólny dla łazienek, ustępów i kuchni) lub położone nad sobą pomieszczenia, np. pion łazienkowo-ustępowy i osobny kuchenny. Na dole pionu powinien znajdować się zawór przelotowy z odwodnieniem pozwalającym na odcięcie dopływu wody i opróżnienie pionu z wody.
Połączenia do punktów czerpalnych od pionu wykonuje się w sposób zależny od
rozmieszczenia punktów czerpalnych w mieszkaniu. Na połączeniu między pionem a punktem czerpalnym powinny być zamontowane zawory odcinające, umożliwiające dokonanie napraw armatury czerpalnej bez konieczności zamykania przepływu wody dla całego pionu.

WODNA INSTALACJA

w dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie dom jednorodzinny lub mieszkanie, w których nie ma instalacji wodnej. Bieżąca woda jest potrzebna nam na co dzień, nie tylko do higieny osobistej, prania czy gotowania, ale do wielu innych czynności. Standardem jest zainstalowanie systemu doprowadzającego do kranów i pryszniców ciepłej wody użytkowej. Można tego dokonać na kilka różnych sposobów.

Jaki materiał na instalację wodną.

Nasza firma  zajmuje się realizacją instalacji wodnej i kanalizacyjnej w mieszkaniach, firmach, halach itp. z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów, w zależności od zakładanego poziomu standardu. Podobnie jak w przypadku instalacji centralnego ogrzewania, mamy do wyboru trzy rodzaje materiałów na rury:

  • miedź,
  • tworzywo sztuczne,
  • stal ocynkowaną.

W każdym z tych rodzajów materiałów  oferujemy  różne odmiany i systemy instalacyjne. Wybierając materiał jakim są rury z tworzywa sztucznego należy pamiętać, że woda  jest twarda i posiada wysoki poziom różnych związków. Tanie rury dostępne w supermarketach, wraz z akcesoriami do nich  mogą nie wytrzymać warunków, w jakich mają pracować. W przypadku pozostałych materiałów – miedzi i stali, na ich trwałość największy wpływ ma grubość ścianki i komponenty z jakich została wykonana.

Systemy Instalacyjne

Stosować można dwa sposoby układania rur:

  • tradycyjny, trójnikowy,
  • nowoczesny, rozdzielaczowy.

Instalacje rozdzielaczowe wykonuje się z elastycznych rur prowadzonych najkrótszą drogą biegnącą pomiędzy rozdzielaczem a punktem poboru wody.

Fachowcy z naszej firmy doradzą klientom optymalne rozwiązania – na każdą kieszeń, w taki sposób, aby zapewniały one rodzinie klienta maksymalnie higieniczną i zdrową wodę.