Wykonujemy renowację kanalizacji - przyłączy kanałów do budynków metodą pakerów, pakero-kapeluszy oraz rękawów wdmuchiwanych .
Działamy w całej Polsce.

Wykonujemy renowację rur kanalizacyjnych oraz pionów żeliwnych metodą powlekania przewodów żywicą epoksydową oraz polimerem . Usługi wykonujemy w domach, mieszkaniach, blokach, kamienicach na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.oraz całej Polski.

ŚWIAT INSTALACJI oferuje swoim klientom usługi renowacji uszkodzonych kanałów kanalizacyjnych: pionów kanalizacyjnych, poziomów, przykanalików, czy studni rewizyjnych. Wykonujemy kompleksowe prace renowacyjne przy użyciu metod bezwykopowych na terenie całej Polski. Nasza oferta skierowana jest do osób prywatnych oraz firm wykonawczych zajmującą się budowaniem sieci zewnętrzych. Pomagamy w sytuacja kiedy okazuje się,  że użytkowana instalacji kanalizacyjna uległa mechanicznemu uszkodzeniu bądź występują błędy montażowe. Wprowadziliśmy kilka metod bezwykopowej renowacji kanalizacji  takie jak:

 • brush coating
 • metoda pakerów
 • elastoflake
 • rękaw wdmuchiwany
 • pakero-kapelusze

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług.

RENOWACJA KANALIZACJI -BRUSH COATING

Metoda brush coating –  metoda powlekania rur żywicą epoksydową świetnie sprawdza się w sytuacjach kiedy stare przewody kanalizacyjne odmawiają posłuszeństwa. Głównym objawem uszkodzonej kanalizacji jest częste zapychanie się rur kanalizacyjnych, widoczne  ślady uszkodzeń poprzez wypływ nieczystości z instalacji. Wykonując renowację pionów kanalizacyjnych w technologi powlekania nie ingerujemy w ściany, posadzki czy inne zabudowy – nie wymagane są przy tym prace budowlane. Renowacje kanalizacji wykonujemy od środka, poprzez naniesienie na nią kilku warstw żywicy epoksydowej. 

REGENERACJA PIONÓW KANALIZACJI -ELASTOFLAKE - POLIMERY

Metoda ElastoFlake -Technologia tzw. „rury w rurze” polega na stworzeniu nowej, gładkiej powłoki wewnątrz istniejącego kanału kanalizacyjnego. Stary pion kanalizacyjny stanowi tzw. bazę ochronną dla nowej rury odpływowej. Technika polimeru to świetna alternatywna podczas planowania remontów szachtów instalacyjnych w blokach, gdzie największy problem to demontaż starych rur żeliwnych, koordynacja pomiędzy monterami a lokatorami. Dodatkowym atutem jest brak potrzeby rozbijania zabudowy gdzie często właściciele mieszkań  skończyli remont i z wiadomych przyczyn nie chcą ponownie wykonywać prac remontowych.

RENOWACJA PUNKTOWA -METODA PAKERÓW

Pakery -metoda krótkich pakerów została zaprojektowana do napraw punktowych rurociągów np. kanalizacyjnych bądź wentylacyjnych. Ta technologia wykorzystywana jest najczęściej  do usuwania uszkodzeń na odcinkach prostych np. na skutek przecieków, pęknięć, przesunięć, rozsunięć czy korozji. Naprawa polega na wprowadzeniu nasączonego żywicą balonu -pakera owiniętego matą z włókna szklanego i żywic sylikatowych w miejsce uszkodzenia rurociągu. 

RENOWACJA PIONÓW KANALIZACYJNYCH

W dzisiejszych czasach technologia pozwala na zastosowanie alternatywnej formy wymiany pionów kanalizacyjnych a mianowicie ich renowacja od środka. Metody renowacji kanalizacji są praktycznie bezinwazyjne a co za tym idzie mało absorbujące dla mieszkańców. Dzięki zastosowaniu powlekania rur od środka przyśpieszamy prace związanych z wymianą starych pionów kanalizacyjnych.Metoda renowacji poprzez powlekanie najczęściej stosowana jest  w blokach, zakładach przemysłowych czy starych kamienicach. 

RENOWACJA KANAŁÓW METODĄ RĘKAWA

Jedną z technik i sposobów na rewitalizację kanalizacji jest metoda bezwykopowa polegająca na wdmuchnięciu do kanału sanitarnego rękawa nasączonego żywicą. W wielkim skrócie metoda ta, polega na nadmuchaniu w wcześniej przygotowanego rękawa, który  przyjmuje kształt rury i wypełnia całą kanalizację od środka nową plastyczną powłoką, przylegając do ścian. 

Świat Instalacji
renowacja-pionów-kanalizacji-w-blokach
pakery do rur
Rura-powlekana.jpg
regeneracja-kanalizacji-rekawem
Świat Instalacji

REGENERACJA PIONÓW KANALIZACJI -ELASTO FLAKE - POLIMERY

Metoda ElastoFlake -Technologia tzw. „rury w rurze” polega na stworzeniu nowej, gładkiej powłoki wewnątrz istniejącego kanału kanalizacyjnego. Stary pion kanalizacyjny stanowi tzw. bazę ochronną dla nowej rury odpływowej. Technika polimeru to świetna alternatywna podczas planowania remontów szachtów instalacyjnych w blokach, gdzie największy problem to demontaż starych rur żeliwnych, koordynacja pomiędzy monterami a lokatorami. Dodatkowym atutem jest brak potrzeby rozbijania zabudowy gdzie często właściciele mieszkań  skończyli remont i z wiadomych przyczyn nie chcą ponownie wykonywać prac remontowych.

renowacja-pionów-kanalizacji-w-blokach

RENOWACJA STARYCH RUR KANALIZACJI

Metoda brush coating –  świetnie sprawdza się w sytuacjach kiedy stare przewody kanalizacyjne odmawiają posłuszeństwa. Często zaczynają się zapychać, widoczne są ślady uszkodzeń poprzez wypływ nieczystości. Nie wymagane są przy tym prace budowlane. renowacje wykonujemy od środka, poprzez naniesienie na nią kilku warstw żywicy epoksydowej. 

pakery do rur

RENOWACJA PUNKTOWA -METODA PAKERÓW

Pakery -metoda ta została zaprojektowana do napraw punktowych rurociągu. Wykorzystywane są do usuwania uszkodzeń na skutek przecieków, pęknięć, przesunięć, rozsunięć czy korozji. Naprawa polega na wprowadzeniu pakera owiniętego matą z włókna szklanego i żywic sylikatowych w miejsce uszkodzenia rurociągu.

Rura-powlekana.jpg

RENOWACJA PIONÓW KANALIZACYJNYCH

W dzisiejszych czasach technologia pozwala na zastosowanie alternatywnej formy wymiany pionów kanalizacyjnych a mianowicie ich renowacja od środka. Metody renowacji kanalizacji są praktycznie bezinwazyjne a co za tym idzie mało absorbujące dla mieszkańców. Dzięki zastosowaniu powlekania rur od środka przyśpieszamy prace związanych z wymianą starych pionów kanalizacyjnych.Metoda renowacji poprzez powlekanie najczęściej stosowana jest  w blokach, zakładach przemysłowych czy starych kamienicach. 

Usługi regeneracji pionów żeliwnych

Naprawa rur kanalizacyjnych, renowacja pionów kanalizacyjnych polimerem ElastoFlake

ElastoFlake – Reling Grup. Polimer o właściwościach plastycznych ,nanoszony na rury metodą szczotkowania bądź natrysku poprzez urządzenie kontrolujące cały proces. Metoda renowacji polega na położeniu nowej warstwy na istniejącym przewodzie instalacyjnym. Renowacje rur polimerem ElastoFlake wwodzi się z Skandynawii gdzie został  przetestowany w trudnych warunkach klimatycznych.

Jakie parametry posiada polimer?

WŁAŚCIWOŚCI POLIMERU ELASTOFLAKE

Czas wiązania w25 °C2,5 min.
Wytrzymałość na rozciąganieISO 52720 Mpa
Wydłużenie przy zerwaniuISO 5273,5 %
Wytrzymałość na zginanieISO 17828 Mpa
SprężystośćISO 5271745 Mpa
Sztywność obwodowaEN ISO 99696,6 kN/m2
Wskaźnik pełzaniaEN ISO 996712,5
Grubość warstwyISO 2808> 3 mm
Temperatura ugięcia pod obciążeniemEN 75Spełnione
Trwałość* 25 lat

*Testy termiczne starzenie w wodzie i powietrzu + C70 °C, 1300 h

** Cykl temperaturowy przy 15 °C / 93 °C dla 1500 cykli

Renowacja pionów żeliwnych

Renowacja przewodów kanalizacyjnych

Punktowe naprawy uszkodzeń kanalizacji

Wymiana pionów kanalizacyjnych bez kucia

Bezinwazyjne naprawy rur

Naprawy miejsc uszkodzeń rur

Jak przebiega proces regeneracji pionu?

Pierwszą czynnością jaka jest przeprowadzana to omówienie problem. Analizujemy dokładne stan techniczny fragmentu który ma zostać poddany renowacji. 

Kiedy mamy już dobraną odpowiednią technikę przechodzimy do czynności przygotowawczych czyli czyszczenia instalacji. Nasz zespół wykonuje hydrodynamiczne i mechaniczne czyszczenie instalacji.

Kolejnym krokiem jest wysuszenie kanału na którym ma być nałożona warstwa polimeru. Otyłe jest to ważne że każde niekontrolowane dostarczenie wody, dyskwalifikuje kanał do dalszych prac renowacyjnych.

Nałożenie polimeru na wcześniej wyczyszczoną i wysuszona powierzchnię. Nakładamy kilka warstw tak aby grubość odpowiadała wcześnie ustalonym warunkom eksploatacyjnym.

Po wykonaniu powlekania wykonujemy ponowną kontrole optyczną na kanale w którym wykonaliśmy powlekanie. Dzięki kamerą obrotowymi jesteśmy w stanie wychwycić wszystkie nieprawidłowości. 

Na samym końcu podpisujemy protokół końcowy przekazujemy nagranie ze stanu faktycznego. Udzielamy gwarancji na naszą usługę.

Jak to wygląda w praktyce Renowacja Polimerami?

PUNKTOWE NAPRAWY SIECI KANALIZYJNYCH - PAKERY -

Świat Instalacji

Wykonanie renowację kanalizacji w domach

Uszczelniamy odcinki proste w zakresie średnic od 70 do 400mm

techniki uszczelniania przewodów kanalizacyjnych

Wykonujemy renowacje kanalizacji w mieszkaniach

Wykonujemy uszczelnienia kolan i załamań przepływów instalacji 

Bezinwazyjne uszczelnianie

Wykonujemy renowację kanalizacji w terenach otwartych

Jesteśmy w stanie wykonać uszczelnienia trójników w sieciach kanalizacyjnych.

Pakery do rur - co i jak

Pakery co to takiego

Pakery naprawcze to urządzenia stworzone  do zastosowań związanych z bezinwazyjną renowacją kanałów ściekowych. Najczęstsze ich użycie stosowane jest przy naprawie uszkodzeń kanałów i rurociągów kanalizacyjnych. Przy zastosowaniu odpowiednich komponentów w postaci maty i żywicy nadają się  do usuwania uszkodzeń na skutek pęknięć, przecieków, przesunięć względem osi i korozji przewodów. W zależności od potrzeby  zastosowania pakery dzielimy na: krótkie, elastyczne, długi i kątowe, z przelotem wody i bez przelotu.

Sposób wykonania Pakera

Naprawa przebieg i montaż pakera. Pusty paker czyli pozbawiony powietrza i ciśnienia owinięty wcześniej matą i żywicą przemieszczany jest za pomocą tyczek bądź innych technik umieszczania  bezpośrednio  w uszkodzone miejsce rurociągu. W momencie  gdy jesteśmy całkowicie pewni o poprawności ułożenia i umiejscowienia pakera we wcześnie przygotowane miejsce dostarczamy ciśnienie przewidziane do danego korka naprawczego. W czasie pompowania przyciskany jest paker do do ściany rury, żywica syntetyczna przedostaje się z maty do pęknięć i otaczającej rury, tworząc jednolitą  powierzchnię . Cały proces podlega utwardzeniu i trwa od godziny do trzech. Miejsce uszkodzenia i mata łączą się trwale zmniejszając cały przekrój o kilka milimetrów.

o nas

Wykonujemy bezinwazyjną renowację rur od środka

 • wykonujemy naprawy bezwykopowe sieci kanalizacyjnych
 • uszczelniamy pęknięcia wzdłużne na instalacjach kanalizacyjnych
 • łączymy rozsunięte fragmenty przewodów kanalizacyjnych
 • wykonujemy renowację pionów kanalizacyjnych w blokach, kamienicach zakładach produkcyjnych

Powlekanie rur polimerami / żywicami/ - malowanie rur od środka

Powlekanie rur skąd się wywodzi

Powlekanie metodą żywicy epoksydowej- (Picote Brush Coating™ System) jest dość nową metodą stosowaną na Polskim rynku, choć w Europie stosuje się ją od wielu lat. Polega ona na nanoszeniu od wewnętrznej strony rur kanalizacyjnej powłoki, która przedłuża żywotność działania systemu kanalizacyjnego o kolejne lata.  Brush Coating  to technika która jest wygodna, szybka i nie zakłóca codziennego życia użytkownika.

Stosujemy ją w sytuacjach takich jak;

 • Nieszczelne rury w ścianach budynku
 • Punktowe uszkodzenia kanalizacji np. rysy
 • Nieszczelności układów wentylacyjnych (instalacji wentylacji  mechanicznej)
 • W sytuacji  kiedy wystają bądź brakuje uszczelek na przewodach

Jak przebiega renowacja metodą powlekania żywicą epoksydową?

Wykonując proces rewitalizacji pionów kanalizacyjnych wyróżniamy trzy główne etapy całego przebiegu.

Pierwszym to czyszczenie rur kanalizacyjnych. Odbywa się ono za pomocą specjalistycznego sprzętu czyszczącego od środka przewody kanalizacyjne z  osadów, rdzy i innych brudów znajdujących się na powierzchni wewnętrznej rur. W wielu przypadkach pierwszy etap zajmuje dużą cześć całego procesu dlatego, wprowadziliśmy kilka ciekawych rozwiązań technicznych, które gwarantują stuprocentową pewność, że wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte a podłoże będzie nadawać się do przejścia w następną fazę procesu renowacji.

Drugim etapem jest osuszenie rewitalizowanych pionów. Przewody kanalizacyjne, na które będzie nakładana żywica epoksydowa muszą  być całkowicie suche.

I tu kolejne ważny aspekt który należy uzgodnić przed przystąpieniem do renowacji pionów kanalizacyjnych. Zawsze informujemy lokatorów czy zarząd w czasie rozmów o konieczności odcięcia wody na czas remontu. Przeprowadzaj prac konserwacyjne konieczne jest całkowite ograniczenie korzystania z przyborów sanitarnych tj. wc, umywalek, brodzika, wanny, pralki czy zlewu. Wynika to faktu że w momencie nakładania końcowej warstwy zachodzi ryzyko wypłukania materiału powlekanego i  przerwanie procesu utwardzenia. Cały proces osuszania pionów kontrolowany jest przez kamery inspekcyjne i czujniki klimatyczne.

Trzeci etap końcowy to powlekanie  – nakładanie właściwego materiału. Na wcześnie przygotowania instalację zostaje nałożona szybkoschnąca warstwa żywicy epoksydowej. Czas schnięcia to ok 2 godzin. Zakładając że powlekamy  dwoma warstwami żywicy to cały proces wstępnego utwardzenia wynosi 4 godziny a całkowite utwardzenie uzyskujemy po 12 godzinach.

Cały proces nakładania powłoki jest monitorowany przez system kamer zainstalowany na wałku roboczym dzięki czemu operator kontroluje cały proces i wie jak aplikować masę powlekaną. Na sam koniec usługi zostaje przywrócona dostawa wody do punktów czerpalnych.

Rewitalizacja pionów techniką powlekania - Brush Coating

Z biegiem czasu eksploatowane intensywnie rury kanalizacyjne wymagają częstych konserwacji i napraw, niekiedy okazuje się że stan techniczny instalacji jest na tyle poważny że stajemy przed decyzja co zrobić. Wykonać renowacje kanalizacji poprzez powlekanie czy wymieniać całe piony! Zarządzać nieruchomości analizującą za i przeciw dla każdej z alternatyw. W naszym mniemaniu odnawianie pionów kanalizacyjnych metodą powlekania bądź natrysku jest całkowicie uzasadnionym przedsięwzięciem. Podstawowym argumentem za przeprowadzeniem renowacji kanalizacji jest brak ingerencji w branże budowlaną. Wykonywanie powlekania metodą powlekania nie narażanie lokatorów na remont, kucie i dewastację łazienki. Drugim ważnym argumentem jest żywotność. Materiał jaki jest stosowany to żywice epoksydowe które dzięki swoim właściwością chemicznym są porównywalne a nawet bardziej odporne na zniszczenia niż materiał PVC.

Jak to wygląda w praktyce Renowacja Brush Coating?

Rękaw do kanalizacji

Rękaw filcowy 3D w powłoce najczęściej wykorzystywany jest do skomplikowanych bezwykopowych napraw przewodów kanalizacyjnych w tym sieci i przyłączy do budynków. Konstrukcja filcu i powłoki zewnętrznej sprawia, że rękaw wykorzystywany jest do napraw odcinków kanalizacji gdzie na trasie rurociągu występuje zmiana średnicy danego odcinka, pęknięcia wzdłużne i poprzeczne. Dużym atutem metody rękawa jest pokonywanie łuków 90 stopni. 

Bezawaryjna praca systemu kanalizacyjnego wyłożonego rękawem filcowy

Bezwykopowe metody naprawy rur kanalizacji , do których zalicza się metodę rękawa  gwarantują wysoką skuteczność i szczelność systemu odprowadzania ścieków kanalizacyjnych i deszczowych. Dodatkowym plusem całego procesu renowacji kanalizacji z wykorzystaniem techniki rękawa to  wykonywanie prac renowacyjnych bez  konieczności ingerencji w infrastrukturę, pod którą przebiega remontowana kanalizacyjna.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

Świat instalacji

Monitoring kanalizacji

Świadczymy usługi specjalistycznego kamerowania rur kanalizacyjnych. Stosujemy wyłącznie  sprawdzone i bezpieczne technologie monitorowania kanalizacji .