Wentylacja mechaniczna to niezawodny system wentylacji domu. Nie jest zależna od kaprysów pogody i dostarcza do domu odpowiednią ilość powietrza, które dodatkowo może osuszać.

KILKA SŁÓW O WENTYLACJI.

W pomieszczeniach, aby zapewnić warunki dobrego samopoczucia człowieka lub
wymaganą jakość wytwarzanych w nich produktów, należy stworzyć właściwy mikroklimat.
Zmienność obciążeń cieplnych w pomieszczeniu, parametrów powietrza zewnętrznego
i reakcji organizmu ludzkiego na wykonywany wysiłek powodują, że zmiany stanu i składu
powietrza oraz jego parametrów mogą wpłynąć pozytywnie, bądź negatywnie na:
– samopoczucie człowieka,
– wydajność jego pracy,
– możliwości regeneracji organizmu.

Do głównych czynników wpływających na stan samopoczucia człowieka
przebywającego w pomieszczeniu należą:

– temperatura powietrza,
– prędkość ruchu powietrza,
– wilgotność względna powietrza,
– temperatura powierzchni przegród,
– stężenie zanieczyszczeń

Dobór odpowiedniej wentylacji – Trochę teorii.

W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżnić można wentylację:

– naturalną, która może przybierać formy:
– przewietrzania,
– infiltracji,
– wentylacji grawitacyjnej,
– aeracji,
– sztuczną, czyli mechaniczną, niezależną od wpływów atmosferycznych, wśród której rozróżnia się wentylację:
– ogólną;
– miejscową:
– odciągi miejscowe,
– nawiewy miejscowe,
– zasłony powietrzne,
– pożarową,
– hybrydową.

W zależności przemieszczania wyróżnia się wentylację:

– nawiewną,
– wywiewną,
– nawiewno-wywiewną.

Ze względu na wytwarzaną różnicę ciśnienia pomiędzy pomieszczeniem, a powietrzem zewnętrznym, wyróżnić należy wentylację mechaniczną:

– nadciśnieniową,
– podciśnieniową.
Wentylacja poprzez zastosowane rozwiązania technologiczne może zapewniać
w pomieszczeniu wentylację:
– zwykłą, czyli zapewniającą wymaganą temperaturę w pomieszczeniach wentylowanych
tylko zimą,
– z chłodzeniem, czyli utrzymaniem wymaganej temperatury niezależnie od temperatury
zewnętrznej,
– z osuszaniem, która powoduje zmniejszenie wilgotności powietrza do zadanych wartości.
Dobór parametrów powietrza zależy od następujących czynników:
– charakteru pracy (ciężka, lekka),
– rodzaju i przebiegu procesów technologicznych,
– rodzaju i stanu konstrukcji budynku,
– warunków klimatycznych.

Jeżeli jesteście państwo zainteresowanie montażem i doborem wentylacji w swoim domu zapraszamy do kontaktu.