ABY POMÓC W SEZONIE GRZEWCZYM, PROPONUJEMY USŁUGĘ ZWANĄ ZAMRAŻANIEM INSTALACJI.

ZAMRAŻANIE RUR TO PROSTA METODA, KTÓRA POZWALA NA PRZEPROWADZENIE MODYFIKACJI LUB NAPRAW ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI WODNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA. METODA TA OPARTA JEST NA ZAMKNIĘCIU PRZEPŁYWU WODY ZA POMOCĄ CZOPA LODOWEGO WEWNĄTRZ RURY. ZAMROŻENIE TO DAJE NAM MOŻLIWOŚĆ ODCIĘCIA RURY, NAGWINTOWANIA JEJ, ZAŚLEPIENIA CZY TEŻ MODYFIKACJI INSTALACJI NAWET PRZY DZIAŁAJĄCEJ INSTALACJI C.O. CZY CIEPŁEJ WODY. SPRAWDZA SIĘ, GDY PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO CHCEMY WYMIENIĆ STARY GRZEJNIK ŻELIWNY NA NOWOCZESNY GRZEJNIK STALOWY.