Inspekcja TV

KAMEROWANIE KANALIZACJI ZAKŁADU

Każda kanalizacji zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna powinna być poddana inspekcji przynajmniej raz w roku, aby stwierdzić poprawność jej wykonania i stan drożności . Pozwala to uniknąć wielu problemów podczas jej eksploatacji .
Ponadto do dokumentacji zdawczo – odbiorczej nowo wybudowanej sieć kanalizacji wymagane jest nagranie z monitoringu kanalizacji zgodnie z obowiązująca Polską Normą Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych(PN-EN 1610 z marca 2002 r.). Pkt. 12 tej normy, jasno mówi, że po zakończeniu budowy instalacji kanalizacyjnej powinna być wykonana właściwa kontrola obejmująca kontrole wizualną. Polska Norma Nr PN-EN 13508– 2 pkt. 5.2 tej normy określa, że kontrola wizualna instalacji kanalizacyjnej powinna obejmować inspekcję rurociągu od wewnątrz przy użyciu specjalistyczne kamery inspekcyjnych przeznaczonej do tych celów. Ostatnia nasza realizacja obejmowała sprawdzenie szczelności kanałów sanitarnych i drożność tras kanalizacyjnych. Następnie przekazujemy dokumentacje z inspekcji tv.

Czytaj także:

Jak osuszyć zalane mieszkanie?
Blog

Jak osuszyć zalane mieszkanie?

Przyczyny zalania mieszkania mogą być bardzo różne. Raz jest to wynik niedopatrzenia sąsiadów, innym – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej czy sprzętu (np. pralka). Niezależnie od natury